Eesti on esikohal digitaalsete avalike teenuste osutamises

16. jaanuar 2019

Suurt osa töid ootab ees automatiseerimine. Olemasolev tehnoloogia võimaldab automatiseerida ülesanded, mis võtavad praegu hinnanguliselt poole inimeste tööajast. Pea iga kolmanda töötaja (Eestis 27%), nt õmblusmasina operaatori, põllumajandussaaduste sorteerija, laoametniku või reisiagendi ülesannetest, on enam kui 70% automatiseeritavad.

Loe edasi

Targad pakirobotid toimetavad kauba koduukseni

14. jaanuar 2019

USA-s läbiviidud küsitluse andmetel ootab 52% vastajatest pakirobotite kasutuselevõtmist järgmise viie aasta jooksul. Kusjuures pakirobotite kasutuselevõtu valmiduses ilmnevad põlvkondlikud erinevused, nt 2017. aastal läbiviidud küsitluse andmetel peavad seda meelepärasemaks nooremad põlvkonnad: 65% 2000ndatel sündinutest, 59% 1980ndatel sündinutest ning 49% 1960ndatel sündinutest. Ometi kaasnevad pakirobotite kasutuselevõtuga ka küsimused, kõige enam, umbes veerand vastajatest, tunneb muret võimaluse pärast, et robot ja/või selle sisu võib sattuda varguse ohvriks. Iga viies vastanu pelgab töökohtade vähenemist.

Loe edasi

Isejuhtivaid sõidukeid ei usaldata veel piisavalt

11. detsember 2018

Liiklusõnnetuste peamiseks põhjustajaks on inimene, kusjuures probleemid tulenevad sageli ebaõigest kiirusevalikust. Juhti abistavad tehnoloogiad võiksid liiklusõnnetusi vähendada, kuid juhi kõrvaltegevustesse (nt telefoni kasutamine sõnumite saatmiseks) süvenemine võib kaasa tuua vastupidiseid tagajärgi. Ka Eesti liikluskultuuri iseloomustab inimeste kalduvus roolis olles nutiseadmeid kasutada ning see toob kaasa kasvavad sõidukindlustuse kahjud, näitab PZU Kindlustuse statistika.

Loe edasi

Sõidujagamisest saab linnaliikluse tulevik

10. detsember 2018

Maailma Majandusfoorumi teatel muutuvad Euroopa linnad aina autovabamaks. Londoni linnapea on 2041. aasta eesmärgiks seadnud, et 80% kõigist liikumistest toimuksid jala, jalgrattaga või ühistranspordiga. Kopenhaagenis on eesmärgiks, et 2/3 liikumistest toimuks sel moel juba aastaks 2025. Pariisis on poliitikakujundajate eesmärgiks vähendada isiklike autode hulka kesklinnas poole võrra ning Madriid keelab suure osa sõidukite (v.a. null-emissooniga veoautod, taksod, ühistransport) kasutamise kesklinnas juba 2018. aasta novembris. Helsingis on plaanis isiklike autode kasutamine aastaks 2050 järk-järgult asendada nõudel kasutatava taskukohase ühistranspordiga.

Loe edasi

Inimesed on valmis usaldama robotitele vaid osa töödest

10. oktoober 2018

Lihtsamate ülesannete nagu kodu korrastamise või pakkide kohaletoimetamise usaldaks robotite hoolde 73% inimestest. Kuid vähesed inimesed usaldaksid robotitele väga isiklikke või keerulisi otsuseid eeldavaid ülesandeid. 8% lubaks robotil valida endale (abi)kaasa, 14% lubaks end kohtuvaidluses robotil kaitsta. Iga teine inimene lubaks robotil hoolitseda auto tehnoseisundi eest, autojuhina usaldaks tehisintellekti iga kolmas, vaid 14% lubaks robotil lapsi kooli sõidutada.

Loe edasi

Tööjaotus inimeste ja masinate vahel muutub

24. september 2018

Maailma Majandusfoorumi tulevikutöö raportist selgub, et 2025. aastaks täidavad enam kui pooli tööülesandeid masinad. Masinate kasutuselevõtu tõttu kaob globaalselt hinnanguliselt 75 miljonit töökohta, kuid uued tehnoloogiad toovad juurde ka 133 miljonit uut ametikohta.

Loe edasi