OSKA masina- ja metallitööstuse eksperdid: tööstus vajab praktilise ettevalmistusega spetsialiste

1. juuni 2016

Täna 1. juunil kogunes Kutsekojas OSKA masina- ja metallitööstuse valdkondlik eksperdikogu arutama valdkonna tööjõuvajadust ja koolituspakkumist.

OSKA masina- ja metallitööstuse eksperdid leidsid, et metalli- ja masinatööstusesse sektor vajab rohkem suuremat lisandväärtust loovaid töötajaid, kelle oskused on koheseks lõpetamise järgselt tööle asumiseks sobivamad. Eksperdid leidsid, et kutseõppe lõpetajate oskused ei vasta tööandjate ootustele, mistõttu on valdkonnas on oskustööjõu puudus. Probleemiks on ka see, et kutsehariduses napib erialaõpetajaid ning valdkondlik haridus on ebapopulaarne. Nende kitsaskohtadele lahendusettepanekute väljatöötamine on käimas ning esimesi tulemusi on oodata sügisel.

Loe lähemalt

Eksperdi leidmise konkurss

20. mai 2016

Kutsekoda kuulutab välja konkursi ekspertide leidmiseks Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosi ja tagasisidestamise süsteemi (edaspidi OSKA) valdkondlike raportite retsenseerimiseks järgmistes valdkondades:

metalli- ja masinatööstus

sotsiaaltöö

 

Eksperdi ülesanded:

Valdkondliku raporti kriitiline lugemine ja kirjalikus vormis märkuste, ettepanekute ning täienduste tegemine.

 

Nõuded eksperdi ettevalmistusele:

a)       Aktiivne pikaajaline töökogemus uuritavas valdkonnas juhi või tippseptsialistina;

b)      tööjõuvajaduse ja tööjõu ettevalmistusega seonduvate uuringute läbiviimise või retsenseerimise kogemus

 

või

c)       juhtimiskvaliteedi süsteemide arendamise alane pikaajaline kogemus;

d)      õppeasutuste kvaliteeditagamise hindamises osalemise kogemus

 

Konkursil osalemine:
Konkursil osalemiseks palume saata nõuetele vastavust tõendav CV Kutsekotta, meiliaadressile

ebe.soosaar@kutsekoda.ee hiljemalt 20. juuniks 2016.

Loe lähemalt

OSKA teemahommikud

20. mai 2016

31. mail ja 6. juunil kell 9.30–12 toimusid Kutsekojas OSKA teemahommikud, kus kõik teemast huvitatud erialaliitude esindajad said ülevaate OSKA koostamisest ning küsida koostajatelt täpsemaid küsimusi.

Loe lähemalt

Mida õppida ehk ametid, mis tulevad ja ametid, mis lähevad

14. mai 2016

Tulevikutöötajalt nõutakse suures plaanis nägemise võimet ning multifunktsionaalsust, kasvava olulisusega on kõigil elualadel IKT oskused, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Koolitus.

Rutiinsed ametid kaovad ja (töö)elus jõuavad edasi vaid digioskustega töötajad – sellise tulemuseni laias laastus jõudsid tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA esimesed uuringud.

Loe lähemalt

Milliseid oskusi vajab tuleviku tööturg?

3. mai 2016

TIIA RANDMA
SA Kutsekoda juhatuse liiga ja OSKA programmi arendusjuht
Olukorras, kus töökäte arv ühiskonnas aina väheneb, muutuvad oluliseks iga üksiku inimese oskused. Millised on tulevikus tööturul osalemiseks vajalikud oskused ja kus neid õppida saab?
Mida peaks haridussüsteemis praegu muutma, et tulevikus koolilõpetajad ka erialast rakendust leiaksid?
Nendele küsimustele on otsimas vastuseid Kutsekojas aasta tagasi käivitunud OSKA süsteem.

Loe lähemalt

Jaak Vilo: madalamate viljade korjamisel ladvaõunani ei jõuta

29. aprill 2016

Eesti info­ ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor vajab hädasti kõrgtasemel spetsialiste. Konkurentsivõime säilitamiseks on aga hädavajalik investeerida õppesse ning väärtustada õpingute lõpetamist. Värsket IKT sektorit puudutavat rakendusuuringut kommenteeris ERR Novaatorile Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, akadeemik Jaak Vilo.

Loe lähemalt

Tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA räägib tuleviku tööst

27. aprill 2016

OSKA on tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem, mis otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja praegu ja tulevikus, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata. OSKA uuringud valmivad tööandjatest, koolidest, riigiametnikest ekspertide koostöös.

Esimesi OSKA tulemusi esitleti 20. aprillil ja neist selgus, et lähiaastatel tuleb suurendada kõrgemat lisandväärtust loovate töötajate arvu ning piirata osade erialade ületootmist. Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste arendamisele  ja tulevikuametite õpetamisele IKT, arvestusala, metsanduse ja puidutööstuse valdkondades peavad kaasa aitama nii koolid, tööandjad kui hariduse valdkonda kujundavad institutsioonid.

Loe lähemalt

Rutiinsed ametid kaovad, edasi jõuavad korralike digioskustega töötajad

26. aprill 2016

OSKA näitas, et 14 000 IKT-tundjat juurde saamata jääb Eesti tööturg juba nelja aasta pärast hätta.

Lähima kümne aasta jooksul surevad välja rutiinset laadi lihtsamad tööd, nagu arveametniku ja palgaarvestaja ametid kontoris, raietöölise amet metsanduses ning liinitöölise amet tootmises, aga ka teeninduses. Tulevikutöötajalt nõutakse suures plaanis nägemise võimet ja multifunktsionaalsust, kõigil elualadel muutuvad üha olulisemaks IKT- ehk info- ja kommunikatsioonitehnoloogia oskused.

Loe lähemalt