Valdkondade tööjõuvajadus püsib COVID-eelsel tasemel

3. november 2022

Tööjõuvajadus 2

Kuigi mõnel ametialal koroonakriisi ajal töötajate arv oluliselt muutus, vastab tööjõuvajadus enamikes valdkondades endiselt OSKA pandeemiaeelsele prognoosile. 

Viimasel kolmel aastal on  enim töökohti lisandunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), hariduse, tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonnas ning vähenenud on majutus-, toitlustus-, turismivaldkonna töötajate hulk, näitavad statistikaameti kogutud maksu- ja tolliameti töötamise registri (TÖR) andmed.

Loe lähemalt

Majutus-, toitlustus- ja turismivaldkond vajab paindlikumaid õppevorme

9. august 2022

ettekandja_l_Pixabay

Majutuse, toitlustuse ja turismi erialadel tuleb kutseõppes luua senisest laiapõhjalisemad õppekavad, et noored saaksid omandada mitmekülgsed oskused erinevate tööülesannete täitmiseks töökohal. Valdkonnas juba töötavad inimesed vajavad aga praegusest enam täiendusõppe lühikursusi, selgub OSKA seireanalüüsist.

Loe lähemalt

Vastuvõtt õiguserialadele on vähenenud

20. juuni 2022

õigus_Pixabay

Nii kutse- kui ka kõrgkoolid on viimasel paaril aastal võtnud õiguse eriala õppekavadele vastu varasemast vähem esmakursuslasi. Koolide ja tööandjate hinnangul on õppijate arv viidud optimaalsele tasemele, selgus OSKA seireanalüüsist.

Loe lähemalt

Tööturg vajab mitmekesiste oskustega õppimisalteid inimesi

16. mai 2022

töötajad

Märke sellest, milline on tulevikutöö, näeme juba täna. Töötamise võimalused muutuvad mitmekesisemaks ja paindlikumaks. Nii noored, kes alles sisenevad tööturule, kui ka juba töötavad inimesed peavad arvestama sellega, et ei piisa, kui täna üks amet selgeks õppida ja eeldada, et nendest oskustest ja teadmistest jätkub elu lõpuni. Valmis tuleb olla pidevaks täiend-, aga vajadusel ka ümberõppeks.

Loe lähemalt