Ärindusharidus

Avaldatud: 20.05.2020

Koostaja(d): Yngve Rosenblad, Riina Tilk

Sildid: avalik haldus, koolituspakkumine, majandusteadus, tööjõuvajadus, tööturg, ärindusharidus

Ärindushariduse metaanalüüsi eesmärk on pakkuda terviklikku ülevaadet ärinduse ja halduse ning majandusteadusega seotud koolituspakkumisest Eestis ning selle vastavusest tööturu tööjõu- ja oskuste vajadusele.

Uuringus analüüsiti majandusteaduse, majandusarvestuse ja maksunduse, rahanduse, panganduse ja kindlustuse, juhtimise ja halduse, turunduse ja reklaami, sekretäri- ja kontoritöö, hulgi- ja jaekaubanduse, tööoskuste ning mujal liigitamata ärinduse ja halduse õppekavarühmi.

Ärindushariduse metaanalüüs tugineb osaliselt OSKA varasemate valdkondlike tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringute tulemustele.

Analüüs valmis 2020. aasta esimeses pooles.