Arvestusala

Avaldatud: 21.04.2016

Uuringu prognoosi kehtivus: 2016–2022

Koostaja(d): Kaire Sõmer, Yngve Rosenblad

Sildid: arvestusala, audiitortegevus, koolituspakkumine, kutseala, oskused, raamatupidamine, tööjõud, tööjõuvajadus

OSKA arvestusala valdkond keskendub tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele raamatupidamise ning sisese ja välise audiitortegevuse valdkondades.

Nutikate masinate ja infosüsteemide kasutuselevõtuga koos väheneb vajadus lihtsama ja rutiinsema raamatupidamisliku töö järgi. Samal ajal oodatakse valdkonda magistritasemel haridusega töötajaid, kes suudavad tänaste majandusandmete pealt tuleviku prognoosida, et sellega olla järjest enam tõsiselt võetavaks toeks majandusotsuste langetamisel.

Arvestusala pilootvaldkonnaks valimise põhjuseks oli soov testida OSKA metoodikat ka kutsetegevusepõhises valdkonnas.

OSKA arevestusala valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Kutsekoja juhtpartneriks selles valdkonnas:

 • Elsa Leiten, Eesti Siseaudiitorite Ühing;
 • Märt-Martin Arengu, Audiitorkogu
 • Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu.

Eksperte esindavad:

 • Aleksandr Beloussov, Registrite ja Infosüsteemide Keskus;
 • Anu Moosel, SA Innove;
 • Ülle Pärl, Majandusarvestuse Õpetajate Kogu;
 • Helle Noorväli, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool;
 • Ene Rammo, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda;
 • Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur;
 • Viljar Alnek, KPMG;
 • Karin Rätsep, BigBank;
 • Villu Vaino, SEB;
 • Gaili Parts, Rahandusministeerium;
 • Liana Roos, Haridus- ja Teadusministeerium.