Audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja kommunikatsioon, disain ja kunst, trükitööstus

Avaldatud: 03.12.2019

Uuringu prognoosi kehtivus: 2019–2026

Koostaja(d): Katrin Pihl, Siim Krusell, Ave Ungro

Sildid: disain, kirjastamine, kommunikatsioon, kultuur, kunst, loometegevus, trükindus, turundus, tõlkimine

Kultuuri ja loometegevuse uuringus analüüsiti audiovisuaalvaldkonna, sõna ja keele, turunduse ja kommunikatsiooni, disaini ja kunsti ning trükitööstuse tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust.

Uuringu fookuses on ligikaudu 14 000 hõivatut, kellest enim töötab turunduses ja kommunikatsioonis.

Uuringu tulemuseks on ülevaade sellest, milliseid ameteid ja oskusi on lähitulevikus enim vaja. Analüüs põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide ja majandusliku seisundi kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

OSKA kultuuri ja loometegevuse valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad valdkonna eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Ilmunud artiklid

Koolide ja tööandjate tihedam koostöö aitaks rakendada loometöötajate täit potentsiaali mai 2022 / Kutsekoda

Terviktekst

Lae alla

Lühiaruanne

Lae alla

Olulisemad tulemused

Lae alla

Uuringu seirearutelu kokkuvõte 2022 (tekst)

Lae alla

Uuringu seireküsitluse kokkuvõte 2022 (tabel)

Lae alla

COVID-19 eriuuring: audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja kommunikatsioon, disain ja kunst

Lae alla

COVID-19 eriuuring: trükitööstus

Lae alla

Audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja kommunikatsioon, disain ja kunst, trükitööstus infograafika