Eesti tööturg täna ja homme 2016

Avaldatud: 09.02.2017

Uuringu prognoosi kehtivus: 2016–2024

Koostaja(d): Mario Lambing (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium), Siim Krusell, Yngve Rosenblad, Olav Aarna (Kutsekoda)

Sildid: tööjõuprognoos, tööturg, üldprognoos

Ülevaates saab lugeda milliseid ameteid ning oskusi Eesti tööturg aastani 2024 vajab ning kuidas vastab neile vajadustele koolis pakutav.

Tööjõu- ja koolitusvajaduse prognoos põhineb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoosil ning tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA tulemustel.

Kokkuvõte tulemustest 

  • Lähiaastatel tööpuudus prognooside kohaselt enam ei vähene. Aastatel 2016–2024 väljub tööturult ligi 50 000 inimest rohkem kui sinna siseneb.
  • Töötajate arv jätkab vähenemist jaekaubanduses, avalikus halduses ja riigikaitses, ehituses, mootorsõidukite hoolduse ja remondiga seotud ametikohtadel ning seoses õpilaste arvu vähenemisega ka hariduses.
  • Kasvab aga IT alal, puidutööstuses ning kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses, kuhu kuuluvad näiteks insenerid, arhitektid, disainerid. Seoses elanikkonna vananemisega eeldatakse suuremat panustamist tervishoidu ning sotsiaalteenustesse. Mõnevõrra
    suureneb prognoosi järgi kõrgtehnoloogiline tootmine Eesti majanduses.
  • Kasvab spetsialistide osatähtsus, heade erialaste, tehniliste ja üldoskustega inimesed lähevad järjest enam hinda kõigis majandusharudes. Paljudel aladel vajatakse hoopis teistsuguste oskustega inimesi kui praegu.