Eesti tööturg täna ja homme 2017

Avaldatud: 12.12.2017

Uuringu prognoosi kehtivus: 2017–2025

Sildid: tööjõuprognoos, tööturg, üldprognoos

“Eesti tööturg täna ja homme 2017” annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast ning tööjõu- ja sellest tulenevast koolitusvajadusest aastani 2025.

Tegemist on iga-aastase uuringuga, mida Kutsekoda koostab koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Väljavõte olulisematest tulemustest

  • Tööealiste vähenemise kompenseerimiseks peab tõusma hõive määr.
  • Kõrge hõive üheks eelduseks tööturule vajalike oskustega lõpetajad.
    • 46% tulevikutöötajatest peaks olema kõrgharidus ning kolmandikul kutseharidus.
    • Väheneb vajadus põhi- ja üldkeskharidusega töötajate järele.
  • Aastaks 2025 kasvab enim vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses, telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja abitegevuste alal ning seoses rahvastiku vananemisega tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.
  • Töökohtade arvu languse osas võib esile tuua avalikku haldust, haridust jaekaubandust, põllumajandust ning veondust ja laondust.
  • Suuremad muutused toimuvad töötajatele vajalikes oskustes, mitte ametites. Tähtsustuvad ka isiksusega seotud hoiakud nagu avatus uuele, õpivõime ja paindlikkus.