Ehitus

Avaldatud: 09.01.2018

Uuringu prognoosi kehtivus: 2017–2024

Koostaja(d): Ingrid Lepik, Mare Uiboupin

Sildid: ehitus, koolituspakkumine, kutseala, oskused, tööjõud, tööjõuvajadus

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitleti valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

Ehituse valdkond hõlmab umbes 61 000 töötajat, mis moodustab 10% kõigist hõivatutest.

Ehituse tulevikutrendidest ja ehitusinseneri tööst annab hea ülevaate Tallinna Tehnikaülikooli video.

Uuringu koostamisse kaasati ehituse valdkonna eksperdikogu, kuhu kuulusid eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Ekspertideks on: Andres Piirsalu (Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts; Entec Eesti AS), Aulika Riisenberg (SA Innove), Enno Põder (AS Merko Ehitus), Heiki Meos (MTÜ Eesti Ehitusinseneride Liit; Estkonsult OÜ), Helen Põllo (Haridus- ja Teadusministeerium), Indrek Peterson (Eesti Ehitusettevõtjate Liit), Irene Lill (Tallinna Tehnikaülikool), Ivo Jaanisoo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Kaido Toobal (Tartu Kutsehariduskeskus), Kalev Ramjalg (Kodasema OÜ), Kaur Kajak (Tehnilise Järelevalve Amet), Külli All (Haridus- ja Teadusministeerium), Mairolt Kakko (Eesti Geodeetide Ühing; Reib OÜ), Margus Keerutaja (AS Sovek), Margus Haidak (Haridus- ja Teadusministeerium), Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool), Meelis Kann (Nordecon AS), Taivo Möll (Eesti Asfaldiliit; Teede Tehnokeskus AS), Teet Tark (HEVAC OÜ), Tiit Kerem (Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit; AS Telora-E), Tõnis Tarbe (Eesti Arhitektide Liit; OÜ Tõnis Tarbe), Tõnu Armulik (Tallinna Ehituskool), Tõnu Kull (Maru Ehitus AS), Vahur Külm (Rand ja Tuulberg AS).