Etenduskunstid, muusika, raamatukogundus, museoloogia, käsitöö ja sport

Avaldatud: 03.12.2019

Uuringu prognoosi kehtivus: 2019–2026

Koostaja(d): Urve Mets, Andres Viia

Sildid: etenduskunstid, käsitöö, kultuur, loometegevus, muuseumid, muusika, raamatukogundus, sport

OSKA kultuuri ja loometegevuse valdkonna uuringus käsitleti etenduskunstide, muusika, raamatukogunduse, museoloogia, käsitöö ja spordi (treenerite) tööjõu- ja oskuste vajadust.

Uuringu fookuses on ligikaudu 17 000 hõivatut, kellest enim töötab muusika ja spordi alavaldkonnas.

Tegemist on valdkonnaga, millel on kandev roll eesti rahvuse ja kultuuri jätkusuutlikkuse tagamisel ning kus töötamisel on esmatähtsad professionaalsed erialased oskused. Näiteks töö muusiku või balletiartistina eeldab õpingutega alustamist varases nooruses.

Analüüsi tulemuseks on ülevaade sellest, milliseid ameteid ja oskusi on lähitulevikus enim vaja. Analüüs põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, arengute ja majandusliku seisundi kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmis 2019. aasta sügisel.

Kultuuri ja vaba aja uuringu eksperdikogusse kuuluvad valdkonnas tegutsevate tööandjate, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad.

Eksperte esindavad: Inge Laurik-Teder (Eesti Muuseumiühing/Eesti Ajaloomuuseum), Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum), Janet Laidla (Tartu Ülikooli Muuseum), Katrin Niklus (Rapla Keskraamatukogu/Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing), Kaie Holm (Tallinna Keskraamatukogu/Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing), Lilian Neerut (Tartu Ülikooli Raamatukogu), Maret Lehis (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit), Anu Randmaa (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit/Tõstamaa Käsitöökeskus ja Savituba), Martin Bristol (Eesti Elukutseliste Käsitöömeistrite Liit/TÜ Viljandi kultuuriakadeemia), Kristjan Hallik (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester), Kärt Kinnas (Rahvusooper Estonia), Virgo Sillamaa (Music Estonia), Kadri Lassmann (Eesti Interpreetide Liit/Eesti Muusikanõukogu), Marko Lõhmus (Eesti Kultuuri Koda/Eesti Muusikanõukogu/Eesti Muusikafestivalide MTÜ/Eesti Muusikaettevõtluse Arenduskeskus), Ain Lutsepp (Eesti Teatriliit), Riina Viiding (Eesti Teatriliit), Juta Saarevet (Eesti Etendusasutuste Liit), Kristiina Alliksaar (Eesti Etendusasutuste Liit/Ugala teater), Tiina Rebane (Eesti Etendusasutuste Liit/VAT teater), Eve Komissarov (Eesti Teatriliit/Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus), Raido Bergstein (Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit), Margus Pärtlas (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Lembi Mets (Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool), Kadri Leivategija (Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool/Eesti Muusikakoolide Liit), Sirje Virkus (Tallinna Ülikool), Aigi Rahi-Tamm (Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut), Marion Selgall da Silva (Kultuuriministeerium), Kristi Raudmäe (Haridus- ja Teadusministeerium), Teet Tiko ( Haridus- ja Teadusministeerium), Kadi Rebassoo (Haridus- ja Teadusministeerium), Inna Soonurm (SA Innove).