Etenduskunstid, muusika, raamatukogundus, museoloogia, käsitöö ja sport

Avaldatud: 03.12.2019

Uuringu prognoosi kehtivus: 2019–2026

Koostaja(d): Urve Mets, Andres Viia

Sildid: etenduskunstid, kultuur, käsitöö, loometegevus, muuseumid, muusika, raamatukogundus, sport

OSKA kultuuri ja loometegevuse valdkonna uuringus käsitleti etenduskunstide, muusika, raamatukogunduse, museoloogia, käsitöö ja spordi (treenerite) tööjõu- ja oskuste vajadust.

Uuringu fookuses on ligikaudu 17 000 hõivatut, kellest enim töötab muusika ja spordi alavaldkonnas.

Tegemist on valdkonnaga, millel on kandev roll eesti rahvuse ja kultuuri jätkusuutlikkuse tagamisel ning kus töötamisel on esmatähtsad professionaalsed erialased oskused. Näiteks töö muusiku või balletiartistina eeldab õpingutega alustamist varases nooruses.

Analüüsi tulemuseks on ülevaade sellest, milliseid ameteid ja oskusi on lähitulevikus enim vaja. Analüüs põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, arengute ja majandusliku seisundi kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmis 2019. aasta sügisel.

Kultuuri ja vaba aja uuringu eksperdikogusse kuuluvad valdkonnas tegutsevate tööandjate, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad.

Ilmunud artiklid:

Lavakunsti erialade õppes on pöördelised ajad  aprill 2022 / Eesti Päevaleht

Pedagoogide järele on kultuuri- ja mäluasutustes kasvav vajadus juuni 2022/ Kutsekoda

Terviktekst

Lae alla

Lühiaruanne

Lae alla

Olulisemad tulemused

Lae alla

Uuringu seirearutelu kokkuvõte 2022 (tekst)

Lae alla

Uuringu seireküsitluse kokkuvõte 2022 (tabel)

Lae alla

COVID-19 eriuuring: etenduskunstid, muusika, raamatukogundus, museoloogia ja käsitöö

Lae alla

Etenduskunstid, muusika, raamatukogundus, museoloogia, käsitöö ja sport infograafika