Finantsvaldkond

Avaldatud: 03.12.2020

Uuringu prognoosi kehtivus: 2020–2025

Koostaja(d): Urve Mets, Andres Viia

Sildid: finantsvaldkond, rahandus

Uuringus käsitleti panganduse ja kindlustuse ning teiste finantsvaldkonnas tegutsevate ettevõtete tööjõu- ja oskuste vajadust.

Finantsvaldkonnas töötab üle 12 000 töötaja ehk 2% Eesti hõivatutest. Suurima osakaalu moodustavad klienditeenindamise ja -nõustamisega seotud ametialad, kasvutrendis on IT- ja äriarendusega seotud ametid.

Analüüsi tulemuseks on ülevaade sellest, milliseid ameteid ja oskusi on lähitulevikus enim vaja.

Analüüs põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, arengute ja majandusliku seisundi kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

Analüüs valmis 2020. aasta teises pooles.

Finantsvaldkonna uuringu eksperdikogusse kuuluvad valdkonnas tegutsevate tööandjate, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad.

Eksperte esindavad: Janika Aben, Rahandusministeerium; Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeerium; Mart Jesse, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Triin Jänes, Seesam kindlustus; Jana Kask, Eesti Pank; Kaido Kepp, Tallinna Tehnikaülikool; Karin Liikane, Tartu Ülikool; Ülle Matt, Swedbank; Kadri Männasoo, Tallinna Tehnikaülikool; Maire Nurmet, Tartu Ülikool; Mari Pervik, Luminor Bank; Andres Piirsalu, Eesti Kindlustusseltside Liit; Silver Pramann, Tallinna Majanduskool; Liisa Põldma, LHV Pank; Külli Toots, If P&C Insurance; Siiri Tõniste, Rahandus­ministeerium; Janika Valliste, COOP Pank.

Loe lisaks: Hõive finantsvaldkonnas liigub OSKA prognoositud suunal / Kutsekoda, 08.08.2023