Haridus ja teadus

Avaldatud: 04.09.2018

Uuringu prognoosi kehtivus: 2018–2025

Koostaja(d): Urve Mets, Andres Viia

Sildid: haridus ja teadus, juhtimine, noorsootöö, teadus, teadus- ja arendustegevus, õpetajad, õpetamine

OSKA prognoosi keskmes on terviklik vaade hariduse ja teaduse valdkonnale. Tööjõu- ja oskuste vajadust analüüsitakse alushariduse, põhi- ja üldkeskhariduse, kutse- ja kõrghariduse ning teaduse valdkonna ametirühmade lõikes.

Vaatluse all on nii õpetajad-õppejõud kui koolide- ja lasteasutuste juhid, samuti tugipersonal – nt eripedagoogid, kellel on haridusvaldkonnas oluline roll .

Hariduse ja teaduse valdkonnas töötab umbes 65 000 töötajat, kellest ligi 50 000 töötab uuritud põhikutsealadel.

Haridusel ja teadusel on oluline roll Eesti jätkusuutliku majandusarengu tagamisel. Hariduse nüüdisajastamise protsessi eelduseks on haridusvaldkonna töötajate teadmiste ja oskuste vastavus 21. sajandi õppimise ja õpetamise tasemele.

Koolidel tuleb õppetöö korraldamisel arvestada nii õppijate vajaduste ja võimete kui ka uutest tehnoloogiatest tingitud muutustega.

Hariduse ja teaduse eksperdikogusse kuuluvad üldhariduskoolide direktorid ning eksperdid: Toomas Kruusimägi (Eesti Koolijuhtide Ühendus), Margot Fjuk (Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus), Paul Alekand (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing), Aivar Haller (Eesti Lastevanemate Liit), Aune Valk (Haridus- ja Teadusministeerium), Kristi Mikiver (Haridus- ja Teadusministeerium), Ene Kadastik (Haridus- ja Teadusministeerium), Ants Rebane (Loo Keskkool), Izabella Riitsaar (Tallinna Pae Gümnaasium), Sirje Kautsaar (Rapla Gümnaasium),  Margit Timakov (Eesti Õpetajate Liit), Liili Pille (Eesti Lasteaednike Liit), Lea Pilme (Eesti Eripedagoogide Liit), Edgar Schlummer (Eesti Noorsootöö Keskus), Kristi Vinter (Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut), Katrin Poom-Valickis (Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut), Margus Pedaste (Tartu Ülikool), Äli Leijen (Tartu Ülikool), Mati Heidmets (Tallinna Ülikool), Viktor Muuli (Eesti Teadusagentuur), Indrek Ots (Tartu Ülikool), Kristel Reim (Tartu Ülikool), Joel Peetersoo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).

Terviktekst

Lae alla

Lühiülevaade

Lae alla

Olulisemad tulemused

Lae alla

COVID-19 eriuuring: haridus ja teadus

Lae alla

Uuringu seirearutelu kokkuvõte 2019 (tekst)

Lae alla

Uuringu seireküsitluse kokkuvõte 2019 (tabel)

Lae alla

Haridus ja teadus infograafika