Kaubandus, rentimine ja parandus

Avaldatud: 13.02.2019

Uuringu prognoosi kehtivus: 2018–2025

Koostaja(d): Katrin Pihl, Anneli Leemet

Sildid: koolituspakkumine, kutseala, müüjad, oskused, tööjõud, tööjõuvajadus

Kaubanduse, rentimise ja paranduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis kajastati erinevaid valdkonna tegevusalasid:

  • jae- ja hulgikaubandus,
  • rentimine ning
  • kasutusrent.

Valdkonna ettevõtetes töötab ligi 73 000 hõivatut, suurima hõivega tegevusala on jaekaubandus (u 71% koguhõivest).

Vaatluse all on ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad ning tööjõuvajaduse koondhinnang, mis on kujundatud alavaldkondade analüüsi tulemuste põhjal.

Analüüsi koostamisse kaasati valdkonnas tegutsevad erialaliidud.

OSKA kaubanduse, rentimise ja paranduse valdkonna eksperdikogusse kuuluvad eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Ekspertideks on: Nele Peil (Kaupmeeste Liit), Signe Kõiv (E-kaubanduse Liit), Karin Ruul (Haridus- ja Teadusministeerium), Kaidi Nõmmela (Haridus- ja Teadusministeerium), Madis Ehastu (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Anu Moosel (SA Innove), Aive Antson (Tallinna Teeninduskool), Heve Kirikal (Lääne-Viru Rakenduskõrgkool), Kaie Pärn (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Mike Wahl (Tallinna Tehnikaülikool), Ivar Pikk (AS Espak), Irina Raudsepp (Bauhof Group AS), Külli Uhs (Baltika AS), Maarika Lember (Circle-K Eesti AS), Kaire Tero (Rimi Eesti Food AS), Igor Grudkin (Tallinna Kaubamaja AS), Katrina Ninepu-Roosaar (Kaupmees ja KO AS), Külliki Koppel (Coop Eesti Keskühistu).

Terviktekst

Lae alla

Lühiülevaade

Lae alla

Olulisemad tulemused

Lae alla

COVID-19 eriuuring: kaubandus

Lae alla

Seireküsitluse kokkuvõte 2020 (tabel)

Lae alla

Uuringu seirearutelu kokkuvõte 2020

Lae alla

Kaubandus, rentimine ja parandus infograafika