Tabel: OSKA põhikutsealade tööjõuvajaduse prognoos ning hinnang nõudluse ja pakkumise tasakaalule

Avaldatud: 20.04.2023

Koostaja(d): OSKA meeskond

Sildid: hõiveprognoos, koolilõpetajad, koolituspakkumine, kutseala, prognoos, tasemeharidus, tasemeõpe, tööhõive, tööjõud, tööjõuvajadus

OSKA analüüsib ja prognoosib, kuidas muutub lähema 10 aasta jooksul valdkonna põhikutsealadel hõive ning kas tasemehariduse lõpetajaid on piisavalt.

Tabelis esitatakse kõikides OSKA valdkonnauuringutes analüüsitud põhikutsealade

  • hõive muutuse prognoos ning
  • hinnang tööjõuvajaduse ja koolituspakkumise tasakaalule.

Koolituspakkumise ehk tasemeõppe lõpetajate baasilt tekkiva tööjõu pakkumise arvulise hindamise aluseks on võetud kutse- ja kõrgkoolide tasemehariduse lõpetajad.

Tulemused on oluliseks sisendiks tasemeõppe kujundamiseks ning töö- ja haridusmaailma vajaduste paremaks kokku viimiseks.

NB! Ülevaade kajastab seisu OSKA valdkonnauuringu valmimise ajal. Uuringu valmimise aasta on toodud tabeli selgituste lehel.

OSKA põhikutsealade hõive muutuse prognoos ning hinnang tööjõu nõudluse ja koolituspakkumise tasakaalule

Lae alla