OSKA trendikaardid. Lühiülevaade

Avaldatud: 16.11.2021

Uuringu prognoosi kehtivus: 2021–2030

Koostaja(d): Riina Tilk, Anu Piirisild, Terje Kaelep, Anneli Leemet

Sildid: digitehnoloogia, keskkonnasäästlikkus, rahvastikumuutused, trendid, trendikaardid, tulevikutöö, väärtusmaailm, üleilmastumine

Tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavate tulevikutrendide lühiülevaade on kokkuvõte OSKA trendikaartidest, kus lisaks töömaailma arengusuundumustele käsitletakse trendide mõju ka haridusele, majandusele ja ühiskonnale laiemalt.

Trendide mõju on käsitletud võtmes, milliseid oskusi on inimestel vaja ning milliseid võimalusi neile pakub ja mida neilt ootab töökoht ja laiemalt tööturg, kui nähtavad trendid jätkuvad või veelgi võimenduvad.

Lühiülevaatesse on koondatud olulisemad märksõnad teguritest, prognoosidest, hinnangutest ja arengusuundumustest, millel nähakse suurt rolli meie lähiaastate eluolu kujundamisel. Põhifookusesse on võetud töökohtade ja oskuste vajadus ning neid mõjutavad suundumused aastani 2030, seda nii üleilmselt kui ka Eesti kontekstis.

Kokkuvõte tugineb maailma tulevikuseire ekspertide ja mõttekodade uuringutele ning analüüsidele, rahvusvaheliste organisatsioonide ning uuringu- ja konsultatsioonifirmade koostatud ülevaadetele, nii Eesti kui ka rahvusvahelistele arengu- ja visioonidokumentidele. Lisaks ka varasematele OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringutele.

Trendide kontekstualiseerimiseks Eesti oludes on kasutatud ka valdkondlike ekspertide, teadlaste ja visionääride artikleid ja intervjuusid meedias, avalikke blogipostitusi, seminariettekandeid jms.

Ülevaate eesmärk on olla toeks nii igale töötajatele kui ka otsustajatele ja poliitikakujundajatele, et nad saaks kujundada tingimusi riskide maandamiseks või tasakaalustamiseks ning võimalike positiivsete arenguvõimaluste võimendamiseks-sõnastamiseks.