Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine

Avaldatud: 18.06.2018

Uuringu prognoosi kehtivus: 2018–2025

Koostaja(d): Yngve Rosenblad, Riina Tilk, Kaire Sõmer

Sildid: administreerimine, karjääriteenus, nõustamine, personalitöö

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine on kutsealapõhine OSKA valdkond, kus vaatluse all on mitmed organisatsioonide igapäevaseks toimimiseks vajalike tugitegevuste kutsealad.

Põhifookuses on kolm kutsealade gruppi.

  • Personalitöö  personalitöö ning karjääriteenustega seotud ametialad;
  • Administratiivtöö – nt sekretärid, büroojuhid, juhiabid, referendid, dokumendihaldurid, kõnekeskuste töötajad;
  • Ärinõustamine – konsultandid ja analüütikud.

Nende kutsealadel töötajate oskuste ja tööjõuvajadust prognoositakse n-ö üle majanduse ehk sõltumata majandussektorist, kus nad töötavad.

Nimetatud kutsealadel töötab kokku umbes 26 000 töötajat.

Personalitöötajate tööjõu- ja oskuste vajaduse uurimise olulisust rõhutab nende keskne roll tööjõu arendamisel, automatiseerimisprotsessidega kohanemisel ning tööjõunappuse tingimustes toimetulekul.

Administratiivtööga seotud kutsealade puhul on huvipakkuvamateks küsimusteks administratiivtöötajate rolli muutus ning töö tihenev seos IKT-süsteemidega.

Ärinõustamine aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel areneda ning kohaneda muutuvas keskkonnas, täietes muuhulgas olulisi majandusele seatud sihte nagu kõrgema lisandväärtuse loomine.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna eksperdikogusse kuuluvad: Siim Aben (Ernst and Young Baltic AS), Terje Haidak (Haridus- ja Teadusministeerium), Piret Jamnes (Fontes PMP OÜ), Kaire Karp (Tallinna Tehnikaülikool; Eesti Energia AS), Liivi Karpištšenko (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Janne Kerdo (Eesti Juhi Abi Ühing), Kersti Kiive (Dokumendihaldurite Ühing), Elliko Konno (Töötukassa), Ingrid Käo (AS Go Group), Merje Laasi (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus), Kadi Liik (Tallinna Ülikool), Anu Moosel (SA Innove), Pille Mõtsmees (Tartu Ülikool), Hille Oidema (Eesti Arhivaaride Ühing), Ene Olle (Eesti Personalijuhtimise Ühing), Cerlin Pesti (Rahandusministeerium), Aiki Pärle (Eesti Karjäärinõustajate Ühing), Helen Raid (Tallinna Majanduskool), Margit Rammo (SA Innove), Tiina Saar‑Veelmaa (AS Proekspert), Indrek Sarjas (AS G4S Eesti), Kadi Tamkõrv (Omniva), Mare Teichmann (Tallinna Tehnikaülikool), Milvi Tepp (Eesti Personalijuhtimise Ühing), Virve Transtok (Lääne-Viru Rakenduskõrgkool), Sigrid Vaher (Haridus- ja Teadusministeerium).

Terviktekst

Lae alla

Lühiaruanne

Lae alla

Olulisemad tulemused

Lae alla

COVID-19 eriuuring: personali- ja administratiivtöö ning karjääriteenused

Lae alla

COVID-19 eriuuring: raamatupidamine, auditeerimine, ärinõustamine

Lae alla

Uuringu seirearutelu kokkuvõte 2019 (tekst)

Lae alla

Uuringu seireküsitluse kokkuvõte 2019 (tabel)

Lae alla

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine infograafika