Siseturvalisus ja õigus

Avaldatud: 06.02.2020

Uuringu prognoosi kehtivus: 2019–2029

Koostaja(d): Terje Kaelep, Anneli Leemet

Sildid: juristid, kohtunikud, õigus, päästeamet, politsei, vanglateenistus

Uuringus käsitleti siseturvalisust, turvatööd, riigi- ja õiguskaitset ning juriidilisi toiminguid. Nende tegevusvaldkondade lõikes valiti analüüsimiseks välja valdkonnaspetsiifilised võtmeametid.

Siseturvalisuse ja õiguse valdkonnas töötab kokku umbes 30 000 töötajat ehk 5% Eesti hõivatutest. Suurima osakaalu moodustavad ühiskonna teenindamisega seotud tegevusalad (sh õiguskaitse ja kohtud, politsei, tuletõrje- ja päästeteenistus).

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

Analüüs valmis kahes osas – esmalt avaldati õiguse alavaldkonna uuring, mis valmis 2019. aasta lõpus. Siseturvalisuse alavaldkonna uuring valmis 2020. aasta kevadel.

Siseturvalisuse ja õiguse uuringu eksperdikogusse kuuluvad valdkonnas tegutsevate tööandjate, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad.

Õiguse valdkonna eksperte esindavad: Annemari Õunpuu, Swedbank AS; Anu Uritam, Eesti Kohtunike Ühing, Harju Maakohus; Imbi Jürgen, Eesti Advokatuur, Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal; Krista Paal, Eesti Juristide Liit; Leen Eenpalu, Eesti Advokatuur; Marianne Tiigimaa, Prokuratuur; Helen Vahkal, Karmen Vilms ja Mari Saarniit, Justiitsministeerium; Sille Uusna, Haridus- ja Teadusministeerium; Aare Kruuser, Tallinna Ülikool; Age Värv, Tartu Ülikool; Kristi Joamets, Tallinna Tehnikaülikool.

Siseturvalisuse valdkonna eksperte esindavad: Andi Kingumets, Maksu- ja Tolliamet; Andre Lilleleht, Eesti Turvaettevõtete Liit; Ants Kutti, Maksu- ja Tolliamet; Elina Meidla, Häirekeskus; Marvi Roosaar, Päästeamet; Mihkel Miller, Politsei- ja Piirivalveamet; Raimo Heinam, Securitas Eesti AS; Andres Pung, Sisekaitseakadeemia; Erkki Koort, Sisekaitseakadeemia; Häli Allas, Sisekaitseakadeemia; Annaliisa Toom, Haridus- ja Teadusministeerium; Pille-Riin Kristmann, Justiitsministeerium; Tarvi Ojala, Siseministeerium; Veiko Kommusaar, Siseministeerium.

Õiguse uuringu terviktekst

Lae alla

Siseturvalisuse uuringu terviktekst

Lae alla

Siseturvalisuse ja õiguse uuringu lühiaruanne

Lae alla

Õiguse uuringu olulisemad tulemused

Lae alla

Siseturvalisuse uuringu olulisemad tulemused

Lae alla

COVID-19 eriuuring: siseturvalisus

Lae alla

COVID-19 eriuuring: õigus

Lae alla

Siseturvalisus ja õigus infograafika