Siseturvalisus ja õigus

Avaldatud: 06.02.2020

Uuringu prognoosi kehtivus: 2019–2029

Koostaja(d): Terje Kaelep, Anneli Leemet

Sildid: juristid, kohtunikud, politsei, päästeamet, vanglateenistus, õigus

Uuringus käsitleti siseturvalisust, turvatööd, riigi- ja õiguskaitset ning juriidilisi toiminguid. Nende tegevusvaldkondade lõikes valiti analüüsimiseks välja valdkonnaspetsiifilised võtmeametid.

Siseturvalisuse ja õiguse valdkonnas töötab kokku umbes 30 000 töötajat ehk 5% Eesti hõivatutest. Suurima osakaalu moodustavad ühiskonna teenindamisega seotud tegevusalad (sh õiguskaitse ja kohtud, politsei, tuletõrje- ja päästeteenistus).

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

Analüüs valmis kahes osas – esmalt avaldati õiguse alavaldkonna uuring, mis valmis 2019. aasta lõpus. Siseturvalisuse alavaldkonna uuring valmis 2020. aasta kevadel.

Siseturvalisuse ja õiguse uuringu eksperdikogusse kuuluvad valdkonnas tegutsevate tööandjate, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad.

Õiguse uuringu terviktekst

Lae alla

Siseturvalisuse uuringu terviktekst

Lae alla

Siseturvalisuse ja õiguse uuringu lühiaruanne

Lae alla

Õiguse uuringu olulisemad tulemused

Lae alla

Siseturvalisuse uuringu olulisemad tulemused

Lae alla

Siseturvalisuse seirearutelu kokkuvõte 2022 (tekst)

Lae alla

Siseturvalisuse seireküsitluse kokkuvõte 2022 (tabel)

Lae alla

Õiguse uuringu seirearutelu kokkuvõte 2022 (tekst)

Lae alla

Õiguse uuringu seireküsitluse kokkuvõte 2022 (tabel)

Lae alla

COVID-19 eriuuring: siseturvalisus

Lae alla

COVID-19 eriuuring: õigus

Lae alla

Siseturvalisus ja õigus infograafika