Tervishoid

Avaldatud: 02.05.2017

Uuringu prognoosi kehtivus: 2017–2025

Koostaja(d): Urve Mets, Vootele Veldre

Sildid: arstid, koolituspakkumine, kutseala, oskused, tervishoid, tööjõud, tööjõuvajadus, õed

Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna terviklik vaade, tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja terviseedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll.

Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand, aga ka teised arvukad ametialad nagu psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt. Prognoosi koostamisel on oluline roll alavaldkondade vaatel, vajadusi hinnatakse nt peremeditsiini, erakorralise abi, hambaravi, psühhiaatrilise abi ja taastusravi, apteegiteenuse ja farmaatsia jt alavaldkondade lõikes.

Tööjõuvajaduse koondhinnang kujundatakse alavaldkondade analüüsi tulemuste põhjal.

OSKA tervishoiu valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad valdkonna eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Eksperte esindavad: Lembi Aug (Eesti Arstide Liit), Priit Eelmäe (Eesti Haiglate Liit), Ruth Kalda (Eesti Perearstide Selts), Andres Lehtmets (Eesti Psühhiaatrite Selts), Anneli Kannus (Eesti Õdede Liit), Marek Vink (Eesti Hambaarstide Liit), Andrus Remmelgas (Põhja-Eesti Regionaalhaigla), Tiina Freimann (Tartu Ülikooli Kliinikum), Kristiina Sepp (Eesti Apteekide Ühendus),  Raul-Allan Kiivet (Tartu Ülikool), Ülle Ernits (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Kersti Viitkar (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Kristjan Port (Tallinna Ülikool), Ivi Lillepuu (Haridus- ja Teadusministeerium), Külli All (Haridus- ja Teadusministeerium), Heli Paluste (Sotsiaalministeerium), Maarja Kerner (Sotsiaalministeerium).