Transport, logistika, mootorsõidukite remont ja hooldus

Avaldatud: 15.01.2018

Uuringu prognoosi kehtivus: 2017–2027

Koostaja(d): Terje Kaelep, Anneli Leemet

Sildid: logistika, mootorsõidukite remont, transport

Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid:

  • mootorsõidukite müük, remont ja rent;
  • maismaa-, vee-, ja õhutransport;
  • laondus ja veondust abistavad tegevused
  • posti- ja kulleriteenistus.

Vaatluse all on ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad ning tööjõuvajaduse koondhinnang kujundatakse alavaldkondade analüüsi tulemuste põhjal.

Uuringu koostamisse kaasati OSKA transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna eksperdikogu.

Sinna kuuluvad eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist: Peep Tomingas (Eesti Ostu- Ja Tarneahelate Juhtimise Ühing), Katre Kasepõld (Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon), Jaak Kivisild (Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon), Villem Tori (Eesti Autoettevõtete Liit), Viktor Palmet (Eesti Sadamate Liit),  Sulev Narusk (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit), Andres Soots (Eesti Tehnoülevaatajate Liit), Tarmo Künnapuu (DHL Global Forwarding), Illimar Paul (Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon), Ele Lepp (AS Eesti Raudtee), Vahur Ausmees (Tallink Grupp), Airis Eenjärv (Nordic Aviation Group), Ülo Kannelmäe (Autokutseõppe Liit), Dago Antov (Tallinna Tehnikaülikool), Tõnis Hintsov (Tallinna Tehnikakõrgkool), Rami Morel (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Tiina Laidvee (Haridus- ja Teadusministeerium), Teet Tiko (Haridus- ja Teadusministeerium), Kaidi Nõmmela (Haridus- ja Teadusministeerium), Tiina Matsulevitš (Innove), Kaspar Krjutškov (Silberauto), Arno Sillat (AMTEL).

Terviktekst

Lae alla

Lühiülevaade

Lae alla

Olulisemad tulemused

Lae alla

COVID-19 eriuuring: transport ja logistika

Lae alla

COVID-19 eriuuring: metalli- ja masinatööstus, mootorsõidukite remont ja hooldus

Lae alla

Uuringu seirearutelu kokkuvõte 2019 (tekst)

Lae alla

Uuringu seireküsitluse kokkuvõte 2019 (tabel)

Lae alla

Transport, logistika, mootorsõidukite remont ja hooldus infograafika