Vee- ja jäätmemajandus ning keskkond

Avaldatud: 30.10.2019

Uuringu prognoosi kehtivus: 2019–2026

Koostaja(d): Yngve Rosenblad, Riina Tilk

Sildid: jäätmemajandus, keskkond, keskkonnakaitse, keskkonnakorraldus, veemajandus

2019. aasta sügisel avaldatud prognoosis käsitletakse vee- ja jäätmemajandust, saastekäitlust, keskkonnakorraldust ja -kaitset, sh looduskaitset ning keskkonnajuhtimist.

Tegemist on valdkonnaga, mis karmistuva keskkonna- ja kliimapoliitika tõttu mõjutab kogu majanduse käekäiku ja inimeste igapäevaelu.

Valdkonna ettevõtetes ja organisatsioonides töötab ligi 5800 inimest, neist keskkonnakorralduses ja kaitses 41%, jäätmemajanduses 36% ning veemajanduses 23%.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

Vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna uuringu eksperdikogusse kuuluvad ettevõtete, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad.

Eksperte esindavad: Aino Haller, Haridus- ja Teadusministeerium; Alder Harkmann, OÜ Eesti Pakendiringlus; Allar Leppind, Keskkonnainspektsioon; Andres Piirsalu, EVKIS, Entec Eesti OÜ; Aulika Riisenberg, SA Innove; Egle Saaremäe, Eesti Maaülikool; Erik Kosenkranius, Keskkonnaamet; Erki Lember, Tallinna Tehnikakõrgkool; Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Ülikool; Hels-Maarja Mikkal, AS Tallinna Vesi; Ivar Kohjus, Järvamaa Kutsehariduskeskus; Jan Raudsepp, Eesti Vee-ettevõtete Liit, Türi Vesi OÜ; Janne Pukk, Haridus- ja Teadusministeerium; Kaupo Heinma, Keskkonnaministeerium; Kertu Tiitso, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS; Leelo Kukk, Keskkonnaamet; Kai Peet, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon, Eesti Raudtee AS; Kaja Peterson, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus; Karin Pachel, Tallinna Tehnikaülikool; Leho Lilleorg, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool; Liina Remm, Tartu Ülikool; Maigi Reintal, AS Eesti Keskkonnateenused; Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit/EJKL Kompetentsikeskus; Mari Sepp, Keskkonnaagentuur; Monica Vilms, Tallinna Tehnikakõrgkool; Oksana-Marlen Toomsalu, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS; Priit Alumaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ; Raili Kärmas, Keskkonnaministeerium; Taimar Ala, Keskkonnaagentuur; Toomas Pallo, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ.

Terviktekst

Lae alla

Lühiülevaade

Lae alla

Olulisemad tulemused

Lae alla

Uuringu seirearutelu kokkuvõte 2021 (tekst)

Lae alla

Uuringu seireküsitluse kokkuvõte 2021 (tabel)

Lae alla

COVID-19 eriuuring: vee- ja jäätmemajandus ning keskkond

Lae alla

Vee- ja jäätmemajandus ning keskkond infograafika