Temaatilised uuringud

Ettevõtlussektori uurimis- ja arendustöötajate tööjõu- ja oskuste vajadus

Loe lähemalt

Tööelu üldoskuste klassifikatsioon ja tulevikuvajadus

Loe lähemalt

OSKA ülevaade digi- ja rohepöördeks vajalikest oskustest

Loe lähemalt

OSKA valdkonnauuringutes katmata ametialade analüüs

Loe lähemalt

OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest

Loe lähemalt