Uus töötuse ennetamise programm lähtub OSKA valdkondlikest uuringutest

17. november 2016

Valitsus kiitis täna heaks tööhõiveprogrammi aastateks 2017-2020, millega hakkab Töötukassa osutama töötust ennetavaid teenuseid ka töötavatele inimestele.

2017. aastal toetatakse õppima asumist informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, metsanduse ja puidutööstuse, arvestusala, sotsiaaltöö ning metalli- ja masinatööstuse õppekavadel. Õppekavade valik laieneb vastavalt tööjõuvajaduse- ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA valdkondlike uuringute valmimisele.

Töötuse ennetamiseks hakatakse pakkuma tasemeõppes osalemise toetust 130-260 eurot kuus. Töötajad saavad osaleda tööturukoolitustele ning toetatakse ka nende oskuste arendamist tööandjatele koolituskulude hüvitamise kaudu. Täpsemalt Töötukassa veebist.