Valmisid OSKA finantsvaldkonna ja avaliku halduse uuringud

1. oktoober 2020

OSKA koordinatsioonikogu kinnitas finantsvaldkonna ja avaliku haldusega seotud kutsealade tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust analüüsivad uuringud.

Finantsvaldkonna uuringus käsitletakse panganduse ja kindlustuse ning teiste finantsvaldkonnas tegutsevate ettevõtete tööjõu- ja oskuste vajadust.

OSKA avaliku halduse uuringus analüüsiti ministeeriumite, riigiametite, aga ka valla- ja linnavalitsuste, omavalitsuste liitude ning riigile või omavalitsustele kuuluvate sihtasutuste tööjõu ja oskuste vajadust. Samuti käsitleb uuring töötajate vajadust välissuhete ja kohustusliku sotsiaalkindlustuse valdkonnas, ametiühingutes ning ettevõtjate, tööandjate ja kutseorganisatsioonides.

Uuringud on plaanis avalikustada selle aasta lõpus, seni tegeletakse nende toimetamise, kujundamise ja trükiga. Uuringute tulemusi tutvustatakse kõrgkoolidele, poliitikakujundajatele ning teistele, kellele uuringute ettepanekud ja järeldused on suunatud.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA koostab selle aasta lõpuks kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes.