Valmisid tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust tutvustavad OSKA videod

30. august 2017

OSKA-l on valminud tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust tutvustavad videod sotsiaaltöös, tervishoius, masina- ja metallitööstuses, keemia- ja plastitööstuses ning energeetikas ja kaevandamises. Videotest saab ülevaate kaasaegsest töökeskkonnast ning tulevikuametitest ja oskustest.

Videod Kutsekoja Youtube´i kanalis:

Metalli- ja masinatööstus

Energeetika ja kaevandamine

Keemia- ja plastitööstus

Sotsiaaltöö

Tervishoid

Videotega saab tutvuda ka OSKA veebis, valdkondlike uuringute lehtedel ning Kutsekoja Facebooki lehel.