Uuringud

Ettevõtlussektori uurimis- ja arendustöötajate tööjõu- ja oskuste vajadus

Loe lähemalt

Tabel: OSKA põhikutsealade tööjõuvajaduse prognoos ning hinnang nõudluse ja pakkumise tasakaalule

Loe lähemalt

Masina-, metalli- ja elektroonikatööstus ning mootorsõidukite hooldus ja remont

Loe lähemalt

Tööelu üldoskuste klassifikatsioon ja tulevikuvajadus

Loe lähemalt

OSKA ülevaade digi- ja rohepöördeks vajalikest oskustest

Loe lähemalt

OSKA valdkonnauuringutes katmata ametialade analüüs

Loe lähemalt

OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest

Loe lähemalt

Etenduskunstid, muusika, raamatukogundus, museoloogia, käsitöö ja sport

Loe lähemalt

Audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja kommunikatsioon, disain ja kunst, trükitööstus

Loe lähemalt

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine

Loe lähemalt

Transport, logistika, mootorsõidukite remont ja hooldus

Loe lähemalt

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus

Loe lähemalt