OSKA juhtimine

OSKA koordinatsioonikogu

OSKA elluviimist juhib 11-liikmeline OSKA koordinatsioonikogu. Kord aastas esitab koordinatsioonikogu haridus- ja teadusministri kaudu ülevaate tööturu ja oskuste olukorrast ja ettepanekutest valitsusele.

OSKA koordinatsioonikogul on juhtiv roll tööturu vajaduste ja koolituspakkumise kokku viimisel võttes arvesse valdkondlike eksperdikogude soovitusi ja ettepanekuid. Koordinatsioonikogu tööd toetab Kutsekoda.

Koordinatsioonikogu kinnitab valdkondlike eksperdikogude loetelu ja nende tegutsemispõhimõtted. Koordinatsioonikogu kiidab heaks valdkondlikud raportid ja eksperdikogude poolt tehtud ettepanekud juhul kui need toetavad Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengut ning on rakendatavad.

Koordinatsioonikogusse kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad asekantslerite, juhatuse liikmete või organisatsiooni juhtide tasemel.

OSKA nõunike kogu

OSKA nõunike kogu toetab OSKA metoodika väljatöötamist ning aitab ette valmistada koordinatsioonikogu otsuseid. Tema ülesanne on olla Kutsekojale partneriks ja nõuandjaks. Kui koordinatsioonikogusse kuuluvad asutuste juhtkondade poolt määratud esindajad, siis nõunike kogusse on lisaks koordinatsioonikogusse kuuluvatele organisatsioonidele kutsutud Eesti parimad tööturu ja hariduse seostega tegelevad eksperdid ülikoolidest, uuringufirmadest, erialaliitudest jne.

Valdkondlikud eksperdikogud

OSKA valdkondlike tööjõu ja oskusete prognooside koostamiseks on Kutsekoja juures moodustatud valdkondlikud eksperdikogud. Neisse kutsutakse valdkonna parimad asjatundjad töökohtade loojate seast, koolidest ja riigiasutustest.

Valdkondlikud eksperdikogud aitavad luua tervikpilti konkreetse valdkonna tööjõu ja oskuste vajadusest. Kutsekoja analüütikute ja koordinaatori abiga koostatakse valdkonna tööjõu ja oskuste prognoos, kus tehakse ka ettepanekuid soovitud muutuste elluviimiseks. Ettepanekud võivad olla suunatud väga erinevatele osapooltele, nt koolituse pakkujatele, õppekavade arendajatele, erialaliitudele.

OSKA koordinatsioonikogu I koosolek - 21. oktoober 2015

OSKA koordinatsioonikogu II koosolek - 03. veebruar 2016

OSKA koordinatsioonikogu III protokoll - 30. märts 2016

OSKA koordinatsioonikogu IV protokoll - 15. juuni 2016

Protokolli Lisa 1

Protokolli Lisa 2

OSKA koordinatsioonikogu V protokoll - 05. oktoober 2016

Protokolli Lisa 1 - 05. oktoober 2016

OSKA koordinatsioonikogu VI protokoll - 26. oktoober 2016

Protokolli Lisa 1 - 26. oktoober 2016

OSKA koordinatsioonikogu VII protokoll - 7. detsember 2016

Protokolli Lisa 1 - 7. detsember 2016

Protokolli Lisa 2 - 7. detsember 2016

Protokolli Lisa 3 - 7. detsember 2016

OSKA koordinatsioonikogu VIII protokoll - 8. märts 2017

Protokolli Lisa 1 - 8. märts 2017

OSKA koordinatsioonikogu protokoll - 4. oktoober 2017

OSKA koordinatsioonikogu protokoll - 8. november 2017

OSKA koordinatsioonikogu protokoll - 13. detsember 2017

OSKA koordinatsioonikogu protokoll - 3. aprill 2018

OSKA koordinatsioonikogu protokoll - 6. juuni 2018

OSKA koordinatsioonikogu protokoll - 3. oktoober 2018

OSKA koordinatsioonikogu protokoll - 24. aprill 2019

OSKA koordinatsioonikogu protokoll - 28. august 2019

OSKA koordinatsioonikogu protokoll - 4. detsember 2019