Eesti tööturg täna ja homme 2019–2027

Avaldatud: 18.05.2020

Uuringu prognoosi kehtivus: 2019–2027

Koostaja(d): Siim Krusell, Liina Michelson, Yngve Rosenblad (Kutsekoda); Mario Lambing (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

Uuringust “Eesti tööturg täna ja homme” leiab vastused küsimustele, milliseid ameteid ning oskusi Eesti tööturg aastani 2027 vajab ning kuidas vastab sellele kutse- ja kõrgharidus ning täienduskoolitus.

Uuringust saab ka ülevaate OSKA valdkonnauuringute tulemuste elluviimisest ning trendidest, mis tuleviku tööturgu Eestis mõjutavad.

Tegemist on iga-aastase uuringuga, mille koostab Kutsekoda koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Töötukassaga.

Uuringu järgi jääb 2027. aastal töötajate arv üldjoontes samaks 2019. aastaga. Kasvab keerukamat tööd tegevate spetsialistide ametikohtade arv ning väheneb rutiinseid ülesandeid täitvate töökohtade arv.

Tulevikus on juurde vaja nutikaid töötajaid, kes oskavad tehnoloogiat erinevatel elualadel kasutusele võtta, arendada, hooldada  ja hallata.

Samuti suureneb personaalsemate teenuste vajadus – kasvab andmeanalüüsi oskusi, aga ka empaatiavõimet ja loovust eeldavate ametikohtade arv.

Kahaneb ametikohtade arv, kus tehakse rutiinseid tööülesandeid, mida on lihtne tehnoloogiaga asendada.

Terviktekst

Lae alla

Lühiaruanne

Lae alla

Olulisemad tulemused

Lae alla

Eesti tööturg täna ja homme 2019–2027 infograafika