Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine kõigis majanduse valdkondades on üks olulisemaid Eesti majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele. Seetõttu on Eestil vaja targa tellija kompetentsiga IKT-spetsialiste kõigisse majanduse sektoritesse aastas juurde 1,5 korda senisest enam.

Jätkuvalt kasvab vajadus suuremat lisandväärtust loovate magistrikraadiga IKT-spetsialistide järele, kes omavad laiapõhjalisi teadmisi ning oskusi, ning õppe käigus paremad praktilised tööoskused omandanud kõrg- ja kutseharidusega IKT-spetsialistide järele.

Vaatamata viimastel aastatel tehtud olulistele algatustele IKT hariduse kvaliteedi tõstmiseks ja tehnoloogiaainete populariseerimiseks on IKT-spetsialistide puudus oluliseks barjääriks nii IKT-sektori kui majanduse arengu seisukohast. Seetõttu alustati ühena esimestest IKT valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse kaardistamisega.

OSKA IKT valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist. Kutsekoja juhtpartneriks selles valdkonnas on Jüri Jõema Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust.  Eksperdid on: Arno Kolk, Eesti Elektroonikatööstuse Liit; Ants Sild,  Baltic Computer Systems; Agu Leinfeld, Datel; Marek Kusmin, Codeborne, Hele Tammenurm, Eesti Telekom; Milko Milatškov, Stoneridge Electronics; Tauno Otto, Gert Jervan, Kristjan Rebane, Tallinna Tehnikaülikool; Peeter Normak, Tallinna Ülikool; Jaak Vilo, Varmo Vene, Tartu Ülikool;  Kalle Sammal, Tallinna Polütehnikum;  Andrus Järg, Skype; Piret Treiberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Teet Tiko, Kaidi Nõmmela, Haridus- ja Teadusministeerium; Ülle Nõmmiste, SA Innove.

OSKA IKT uuringu lühiaruanne (.pdf)

OSKA IKT uuringu terviktekst (.pdf)

COVID-19 eriuuring: IKT