OSKA infomaterjalide küsitlus

Viime läbi küsitlust, et uurida OSKA infomaterjalide kasutamist ning planeerida materjalide edasist koostamist võimalikult kasutajasõbralikult. Palume selleks Teie tagasisidet!

Valikvastustega küsimustikule vastamine võtab aega mõne minuti.

Iga küsimuse all võib märkida mitu vastusevarianti. Samuti on kõikide küsimuste juures võimalik lisada ka oma kommentaar või täpsustus. Need annavad meile täiendavat väärtuslikku infot.

Palume Teie tagasisidet hiljemalt 31. jaanuariks.

Asun vastama!