OSKA on karjäärinõustajatele peamine tööturuinfo allikas

20. oktoober 2020

OSKA uuringud on lühikese ajaga loodud kaasavad ja laia kasutusega tuleviku oskuste ja tööturuinfo allikad, märgib Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Cedefop Eesti oskuste juhtimise ülevaates. OSKA prognoosisüsteemi infomaterjalidega olid rahul pea kõik küsitletud karjääriteenuste spetsialistid.

Loe edasi

Täiskasvanud on õppimise usku

12. oktoober 2020

Üha rohkem täiskasvanuid asub õppima kõrg- ja kutsekoolides nii täiend- kui tasemeõppesse. Samal ajal jääb vähemaks noori õppijaid. Kas ja kuhu tööle siirdutakse, see teave on lünklik, ent tänu OSKA uuringutele on erialati teada tööjõuvajadus.

Loe edasi

Viis aastat sihiseadmist OSKA järgi

5. oktoober 2020

Viie aasta eest alustas Kutsekoda OSKA uuringutega, mis analüüsivad Eesti majanduse arenguks vajalikke oskusi ja tööjõuvajadust lähimal kümnendil ning võrdlevad seda kutse- ja kõrghariduse ning täienduskoolitusega. Selle tähtpäeva täitudes arutlesid OSKA analüütikud ning analüüsidega seotud asutuste esindajad tehtu üle ja vaatasid tulevikku.

Loe edasi

Majandusteadlane: kõrgharidus vajab uut ja paindlikku lähenemist

28. september 2020

“Tänane 3+2 süsteem on hakanud ajale jalgu jääma,” ütles majandusteadlane ja sotsiaalteaduste dekaan Raul Eamets, et kõrgharidus vajab uuemaid ja paindlikumaid viise. “Järjest populaarsust koguv trend tasemeõppes on õpetada teatud eriala inimestele, kes on varem midagi muud õppinud. Täna on ettevalmistamisel psühholoogia mittepsühholoogidele, juura mitte juristidele jne.”

Loe edasi

Mailis Reps: haridussüsteem peab mõtlema töökohtadele, mida veel olemas pole

25. september 2020

“Peame looma töökohti maavarade teemadel, mida ei kaevandata või võimaliku kolmanda põlvkonna tuumaenergeetikast, kus pole veel tööandjat. Haridussüsteem peaks ette reageerima 6-8 aasta perspektiivis. Järgmise kümne aasta uuringud peaksid tegelema inimeste leidmisega, keda meil veel olemas pole,” ütles haridusminister Mailis Reps tööturu tuleviku teemasid lahkaval OSKA konverentsil.

Loe edasi

Eriolukord pani sekretäritöö proovile

25. september 2020

Kriisiaeg tõi tööturu tuleviku kiiremini kohale ka sekretäride jaoks. Neil tuli korraldada kiire üleminek kaugtööle ja toetada kolleege erinevate uute IT-lahenduste kasutamisel, kirjutab OSKA uuringujuht Riina Tilk.

Loe edasi