Tööjõu üldprognoos

Tabel: OSKA põhikutsealade tööjõuvajaduse prognoos ning hinnang nõudluse ja pakkumise tasakaalule

Loe lähemalt