Alustati OSKA isikuteenuste uuringu koostamist

14. veebruar 2020

Eksperdid alustasid isikuteenuste tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. OSKA uuringus käsitletakse juuksuri-, näo- ja kehahoolduse, massaaži-, spaa- ja muid ilu- ja isikuteenuste tegevusi. Isikuteenuste ettevõtetes töötab üle 9000 töötaja, neist enamus on teenindustöötajad.

Uuringus prognoositakse tööjõu ja oskuste vajadust järgmisel kümnendil, kirjeldatakse karjääri- ja õpiteed ning tehakse ettepanekuid koolituspakkumise kavandamiseks. Esimesel kohtumisel arutasid eksperdid tööd mõjutavate tulevikutrendide üle ning määratlesid peamised olulised ametite grupid, kellele tuleviku tööjõuvajaduse analüüsimisel eelkõige keskenduda.

Isikuteenuste uuringu eksperdikogusse kuuluvad ettevõtete esindajad ning eksperdid Eesti Spaaliidust, Eesti Kosmeetikute Liidust, Eesti Massööride Liidust ja Eesti Kutseliste Juuksurite Vabariiklikust Ühendusest. Õppeasutusi esindavad eksperdikogus Tartu Kutsehariduskeskus ja Kuressaare Ametikool. Valdkonna eksperdikogusse kuuluvad samuti Haridus- ja Teadministeeriumi, Innove ning Terviseameti esindajad.

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2020. aasta teises pooles.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.