Alustati OSKA kinnisvara ja puhastuse uuringu koostamist

4. märts 2019

Eksperdid alustasid kinnisvara ja puhastuse valdkonna tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Uuringus käsitletakse kinnisvarabüroode tegevust ning kinnisvara üürile andmist, haldus- ja korrashoiutegevust. Kinnisvara ja puhastuse ettevõtetes töötab umbes 20 000 töötajat, neist ligi pooled lihtöölised.

Eksperdid arutasid esimesel kohtumisel, millised on peamised olulised ametite grupid, kellele tuleviku tööjõuvajaduse analüüsimisel eelkõige keskenduda.

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2019. aasta lõpus.

Kinnisvara ja puhastuse uuringu eksperdikogusse kuuluvad ettevõtete esindajad ning eksperdid Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingust, Eesti Kinnisvaramaaklerite Kojast, Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidust, Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidust ja Eesti Tuletõrjeliidust. Õppeasutusi esindavad eksperdikogus Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Majanduskool ja Järvamaa Kutsehariduskeskus. Valdkonna eksperdikogusse kuuluvad samuti Haridus- ja Teadministeeriumi, Innove, Riigi Kinnisvara ning Maa-ameti esindajad.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.