Alustati OSKA kultuuri ja vaba aja uuringu koostamisega

12. november 2018

Eksperdid alustasid tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse aruteludega kultuuri ja vaba aja valdkonnas. Prognoosis käsitletakse kultuuripärandi, etenduskunstide, muusika, religiooni ja spordi tööjõu ja oskuste vajadust. Uuringu fookuses on ligikaudu 12 500 hõivatut, kellest enim töötab muusika valdkonnas.

Esimesel kohtumisel arutasid eksperdid valdkonnale oluliste ametite ning tulevikutrendide üle.

Uuringu tulemuseks on ülevaade sellest, milliseid ameteid ja oskusi on lähitulevikus enim vaja. Analüüs põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide ja majandusliku seisundi kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2019. aasta keskpaigaks.

Kultuuri ja vaba aja uuringu eksperdikogusse kuuluvad valdkonnas tegutsevate tööandjate, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.