Alustati OSKA personalitöö ja ärinõustamise uuringut

26. juuni 2017

Eksperdid alustasid personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Uuringus käsitletakse personalitöö (sh nt karjääriteenused), administratiivtöö ja ärinõustamise kutsealasid, kus on umbes 26 000 töötajat.

Esimesel kohtumisel arutlesid eksperdid valdkonna tulevikuarengute teemal ja hindasid neist tulenevaid mõjusid tööjõu- ja oskuste vajadusele. Vastust otsiti ka küsimusele, milliste põhikutsealade vaates tööjõuvajadust analüüsida.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2018. aasta esimeses pooles.

Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna eksperdikogusse kuuluvad erinevate erialaliitude (nt Pare, Eesti Dokumendihaldurite Ühing, Eesti Karjäärinõustajate Ühing, Eesti Juhi Abi Ühing) ja organisatsioonide esindajad (G4S, Omniva, Proekspert, GoGroup, SMIT, Fontes, Ernst and Young Eesti). Valdkonna kutsehariduse pakkujaid esindavad Tallinna Majanduskooli ja rakenduskõrghariduse pakkujaid Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli esindajad. Ülikoole esindavad eksperdid Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Aruteludesse on kaasatud ka Haridus- ja Teadministeeriumi, sihtasutuse Innove, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Töötukassa esindajad.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõuvajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.