Alustati OSKA tulevikuprognoosi koostamist kaubanduses ja rentimises

20. detsember 2017

Eksperdid alustasid kaubanduse, rentimise ja paranduse valdkonna tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Uuringus käsitletakse jae- ja hulgikaubandust, rentimist ning kasutusrenti. Valdkonna ettevõtetes töötab ligi 73 000 hõivatut, enim töötajaid jaekaubanduses (u 71%).

Esimesel kohtumisel arutlesid eksperdid valdkonna tulevikuarengute teemal ja hindasid neist tulenevaid mõjusid tööjõu- ja oskuste vajadusele. Otsustati võtmeametid, mida uuringus käsitletakse.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2018. aasta teises pooles.

OSKA kaubanduse, rentimise ja paranduse valdkonna eksperdikogusse kuuluvad eksperdid ja visionäärid ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist. Ekspertideks on: Nele Peil, Kaupmeeste Liit; Signe Kõiv, E-kaubanduse Liit; Karin Ruul, Haridus- ja Teadusministeerium; Kaidi Nõmmela, Haridus- ja Teadusministeerium; Madis Ehastu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Anu Moosel, SA Innove; Aive Antson, Tallinna Teeninduskool; Heve Kirikal, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool; Kaie Pärn, Pärnumaa Kutsehariduskeskus; Mike Wahl, Tallinna Tehnikaülikool; Ivar Pikk, AS Espak; Irina Raudsepp, Bauhof Group AS; Külli Uhs, Baltika AS; Maarika Lember, Circle-K Eesti AS; Kaire Tero, Rimi Eesti Food AS; Igor Grudkin, Tallinna Kaubamaja AS; Katrina Ninepu-Roosaar, Kaupmees ja KO AS; Külliki Koppel, Coop Eesti Keskühistu.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõuvajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.