Cedefop analüüsib OSKA tuleviku-uuringute süsteemi

30. jaanuar 2018

Euroopa kutseõppe arenduskeskus Cedefop alustas Eesti tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA analüüsimist, et teha ettepanekuid uurimismetoodika, uuringute korralduse ja kasutusalade kohta.

Analüüsis kirjeldatakse senise prognoosisüsteemi tugevusi ja kitsaskohti ning tehakse ettepanekuid, kuidas uuringud saaksid erinevate kasutajate vajadustele võimalikult hästi vastata. Analüüs valmib järgmise aasta suvel.

Cedefop analüüsib valitud Euroopa riikide tuleviku tööjõu prognoosisüsteeme ning koostab analüüside põhjal üldise kirjelduse, milline peaks olema hästi toimiva tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi metoodika ja miinimumnõuded Euroopa riikides.

Cedefop koostab analüüsi kaasates Eesti ekspertidena tööandjate, riigiasutuste ja ülikoolide esindajaid.

Cedefop koostab Euroopas oskuste vajaduse ja õpetamise prognoose ning analüüsib oskuste vajadust ja sobivust erinevatel elualadel.