Eesti Masinatööstuse Liit valis OSKA uuringu aasta teoks

10. aprill 2017

Eesti Masinatööstuse Liit tunnustas OSKA metalli- ja masinatööstuse tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu koostamist aasta teo tiitliga. 

Eesti Masinatööstuse Liit tunnustas tegusid, mis on masinatööstust selgelt edendanud. “Nii põhjalikku uuringut tööjõu prognoosimisel ei ole varem läbi viidud
ning tulemuste alusel on oluliselt lihtsam kujundada muutusi hariduses koostöös ettevõtjatega”, põhjendas liit valikut.

Uuringu üks koostajatest, OSKA juhtiv koordinaator Terje Kaelep tänas Eesti Masinatööstuse Liitu tunnustuse eest. „Uuring valmis koostöös Eesti Masinatööstuse Liiduga. Liidu esindajad panustasid uuringu koostamisse nii valdkonna eksperdikogus kui fookusintervjuudes osaledes,“ rääkis Kaelep.

Kaelep rõõmustas, et liit on ka ise võtnud aktiivse rolli uuringu ettepanekute ellu viimisel. „Ühe valdkonna kitsaskohana nähti masinatööstuse erialade vähest populaarsust noorte seas. Liit võttis siin initsiatiivi ja korraldab noortele erinevaid tegevusi masinatööstuse ametite tutvustamiseks“, sõnas Kaelep.

OSKA masina- ja metallitööstuse uuringuga otsiti vastust küsimusele, kuidas muuta koolituspakkumist, et täita valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust lähema kümne aasta vaates. Uuringu koostamist toetas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab viie aasta jooksul kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses. OSKA elluviimist korraldab sihtasutus Kutsekoda.