Eesti vajab tehnoloogiaoskustega inimesi

3. märts 2023

Lähikümnendil luuakse Eestis kõige rohkem uusi töökohti ametialadele, mis eeldavad tehnoloogiateadmisi ja -oskusi. Hädasti vajatakse töökäsi ka tervishoiu või sotsiaaltöö valdkonnas.

OSKA prognoosi kohaselt lisandub kümne aastaga arvuliselt enim töökohti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ametialagruppidesse (tarkvaraarenduse spetsialistid, IKT süsteemihalduse spetsialistid) ning tervishoiu valdkonda.

Kasvavate ametialagruppide esikümnes on ka sellised tehnikaala ametid, nagu insenerid tööstuses, mehhatroonikud ja elektrikud, ehitusinsenerid ja -tehnikud.

Tehnoloogiat kasutatakse pea kõigis elu- ja majandusvaldkondades, mistõttu on tehnoloogiaerialadel inimesi väga vaja, tõdeb OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad. Hinnatud on IT-spetsialistid, kes lisaks erialateadmistele saavad aru ka majanduse eri valdkondade (nt toiduainetööstus, põllumajandus jne) toimimisest. Samamoodi on tarvis erialainimesi, kel on teadmised IT-st, nii et nad ise oskavad tellida oma ettevõttele uusi nutikaid tehnoloogilisi lahendusi.

Tulevast tööturgu mõjutab oluliselt suund keskkonnasäästlikkusele (rohepööre). See loob Rosenbladi sõnul vajaduse uute ametite järele: nt taastuvenergia spetsialistid, veeinsenerid, keskkonnatehnoloogid, materjalitehnoloogid, ringmajandusest lähtuvad disainerid, energia- ja ressursisäästliku ehitusega seotud ametid või keskkonnakonsultandid.

Nii võiks noored, kel huvi (rohe)tehnoloogia ja reaalainete vastu, kaaluda õpiteed valides selliseid erialasid, nagu mehhatroonika, energeetika, materjalitehnoloogia, tootmiskorraldus, ehitus, IT (sh andmeteadus, küberturve, tarkvaraarendus), keskkonnatehnoloogia, keskkonnatehnika, veeinseneeria, hoonete tehnosüsteemid.

OSKA värske analüüs kinnitab, et tööpuudust ei pea kartma ka need, kes asuvad õppima sotsiaal- või tervishoiuvaldkonna erialadel. Kõige enam on Eestis juurde vaja õdesid, samuti hooldustöötajaid. Kindlasti on tööpõld lai ametites, mis toetavad inimeste vaimset tervist: psühholoogidel, psühhoterapeutidel, psühhiaatritel, sh on eriti nappus lastele spetsialiseerunud vaimse tervise spetsialistidest.

Esikümnesse ei mahu aga kõik ametid, kus nõudlus uue tööjõu järele on suur. Eestis on suur puudus matemaatika-, keemia-, geograafia-, bioloogia- ja füüsikaõpetajatest. Kindlasti on ka tulevikus tööd turvalisuse, korrakaitse ja päästega seotud ametites, kus töötajaid on praegu puudu.

Allikas: Õpetajate Lehe joonis

Klõpsa peale, et saada pilt suuremaks!

 

Uuri eri ametialade kohta lähemalt https://haridusportaal.edu.ee/ametialad.

Artikkel ilmus Õpetajate Lehes 03.03.2023

Artikli autor on Kutsekoja kommunikatsioonijuht Siret Trull