Eksperdid: digilahendused võimaldavad tõhusamalt ehitusprotsesse planeerida ja juhtida

24. aprill 2017

Ehitised lähevad tulevikus tehnoloogiliselt järjest keerulisemaks ning arvestada tuleb energiatõhususe nõuetega.

Ehitist ja kõiki selle protsesse tuleb vaadelda kogu elukaart arvesse võttes. Ühe digilahendusena ehituses kasutatav mudelprojekteerimine (BIM) võimaldab tõhusamalt teha koostööd hoonete ja rajatiste projekteerimisel, ehitamisel ja haldamisel. Seega muutub ehitussektoris järjest olulisemaks koostöö arhitekti, projekteerija, ehitaja, tellija ja haldaja vahel.

Ehitiste ja hoone eriosade tehnoloogilise keerukuse tõttu kasvab kütte-, ventilatsiooni- ja jahutus- ning veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride, keskkonnatehnika lukkseppade ja hoone automaatikute roll.

Ehitustööde iseloom liigub rohkem ehitusplatsil tehtavast tehases eeltoodetud komponentide ehitusplatsil paigaldamisesse, kasutatakse rohkem standardlahendusi ja valmistooteid.

Muutumas on töökultuur ja väärtused – ehitusplatsile töötegijate leidmine on tööandjate jaoks üha keerulisem ning võõrtööjõud on peagi ehitusettevõtjate ellujäämise tingimuseks.

Ekspertide sõnul on ehitussektoris kriitilise tähtsusega erialaste oskustega töötajate olemasolu. Oluline on pidev ja paindlik täiendusõpe.

Eksperdid arutlesid ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavate tulevikutrendide üle. Arutelud on sisendiks OSKA ehitusvaldkonna tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule.

Uuring valmib Kutsekojas 2017. aasta teises pooles.