Elatustaseme tõus suurendab vajadust elamus- ja mugavusteenuste järele

30. aprill 2018

Majutuse, toitlustuse ja turismi tööjõu- ja oskuste vajadust kasvatab üldine elatustaseme tõus. Reisitakse rohkem, külastajate teadlikkus ja ootused teeninduskvaliteedile on tõusnud.

OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi ekspertide sõnul on oluline elamusteenuste, eristuvate ja personaalteenuste pakkumine ning kasvab nišiteenuste (nt vegan-kohvikud, taevarestoran) osakaal. Suureneb ka nõudlus paindlike ja taskukohaste igapäevateenuste järele, tarbitakse rohkem valmistooteid ja mugavusteenuseid nagu nt toidu kojuvedu.

Tööl kasutatakse aina rohkem iseteeninduslikke lahendusi, nutikaid seadmeid ja tarkvara (nt haldusprogrammid, programmeeritavad ahjud, baari inventuuri äpp), mis aitavad tõhustada tööprotsesse ning eeldavad töötajatelt laiapõhjalisi digioskusi.

Eksperdid tõid kasvava trendina välja, et töötajate töösuhte aeg ühe tööandja juures lüheneb ja suureneb nn tööampsumajandus, mis suurendab tööandjate koormust uute töötajate välja õpetamisel. Tööjõupuuduse tingimustes värvatakse ka üha rohkem välistööjõudu, mis eeldab kultuurilist tolerantsi ning oskust töötada multikultuurses keskkonnas.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Majutuse, toitlustuse ja turismi uuring valmib Kutsekojas 2018. aasta lõpus.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes.