Haridus ja teadus

Hariduse ja teaduse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos avalikustati 2018. aasta sügisel.

Haridusel ja teadusel on oluline roll Eesti jätkusuutliku majandusarengu tagamisel. Hariduse nüüdisajastamise protsessi eelduseks on haridusvaldkonna töötajate teadmiste ja oskuste vastavus 21. sajandi õppimise ja õpetamise tasemele. Koolidel tuleb õppetöö korraldamisel arvestada nii õppijate vajaduste ja võimete kui ka uutest tehnoloogiatest tingitud muutustega.

Hariduse ja teaduse valdkonnas töötab umbes 65 000 töötajat, kellest umbes 50 000 inimest töötab uuritud põhikutsealadel.

OSKA prognoosi keskmes on terviklik vaade hariduse ja teaduse valdkonnale, kus tööjõu- ja oskuste vajadust analüüsitakse alushariduse, põhi- ja üldkeskhariduse, kutse- ja kõrghariduse ning teaduse valdkonna ametirühmade lõikes. Vaatluse all on nii õpetajad-õppejõud kui koolide- ja lasteasutuste juhid, samuti tugipersonal – nt eripedagoogid, kellel on oluline roll haridusvaldkonnas.

Hariduse ja teaduse eksperdikogusse kuuluvad üldhariduskoolide direktorid ning eksperdid: Toomas Kruusimägi, Eesti Koolijuhtide Ühendus; Margot Fjuk, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus; Paul Alekand, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing; Aivar Haller, Eesti Lastevanemate Liit; Aune Valk, Haridus- ja teadusministeerium; Kristi Mikiver, Haridus- ja teadusministeerium; Ene Kadastik, Haridus- ja teadusministeerium; Ants Rebane, Loo Keskkool; Izabella Riitsaar, Tallinna Pae Gümnaasium; Sirje Kautsaar, Rapla Gümnaasium; Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liit;
Liili Pille, Eesti Lasteaednike Liit; Lea Pilme, Eesti Eripedagoogide Liit; Edgar Schlummer, Eesti Noorsootöö Keskus; Kristi Vinter, Tallinna Ülikool Haridusteaduste Instituut; Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikool Haridusteaduste Instituut; Margus Pedaste, Tartu Ülikool; Äli Leijen, Tartu Ülikool; Mati Heidmets, Tallinna Ülikool; Viktor Muuli, Eesti Teadusagentuur; Indrek Ots, Tartu Ülikool; Kristel Reim, Tartu Ülikool ja Joel Peetersoo, MKM.

Hariduse ja teaduse uuringu lühiaruanne

Hariduse ja teaduse uuringu terviktekst

Väljavõte olulisematest tulemustest

COVID-19 eriuuring: haridus ja teadus