Käivitus OSKA analüüs keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjali tööstuse valdkonnas

29. juuni 2016

Täna kogunes Kutsekojas keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjali tööstuse valdkonna eksperdikogu arutama tööjõu ja oskuste vajadust.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalide tööstus on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse. Valdkonna analüüs puudutab ligikaudu 13 000 inimese töökohta, mis moodustab 12 protsenti kõigist töötlevas tööstuses hõivatutest.

Tööjõu- ja oskustevajaduse prognoosi keskmes on valdkondade terviklik vaade, kus tööjõuvajadust analüüsitakse kõigi ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulist mõju avaldavatel kutsealadel, näiteks insenerid, tehnoloogid, masinate seadistajad ja operaatorid.

Keemia-, kummi-, plasti ja ehitusmaterjalide tööstuse valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad eksperdid Eesti Keemiatööstuse Liidust, Eesti Plastitööstuse Liidust, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidust, Eesti Betooniühingust. Ettevõtetest on kaasatud Viru Keemia Grupp AS, Krimelte OÜ, Pipelife Eesti AS, Molykorp Silmet AS, Ensto Ensek AS ja Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ. Õppeasutusi esindavad eksperdikogus Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ning Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Valdkondlikusse eksperdikogusse kuuluvad samuti esindajad Haridus- ja teadministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning sihtasutusest Innove.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.