Käivitus OSKA analüüs rõiva- ja tekstiilitööstuses

16. juuni 2017

Eksperdid alustasid aruteludega tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste üle rõiva- ja tekstiilitööstuse valdkonnas. Valmivas analüüsis vaadeldakse disainerite, konstruktorite, tootmisprotsessi inseneride, tehnoloogide ja tootmisjuhtide, rätsepate, õmblejate, masinate operaatorite ja seadistajate, lukkseppade ja teiste ettevõtete arengule ja lisandväärtusele oluliste ametialade tööjõuvajadust.

Tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosis kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid nagu rõivaste, sh pealis- ja alusrõivaste, erirõivaste ja -toodete, spordi- ja vabaaja rõivaste, kudumite ning sukkade ja sokkide tootmine, tekstiilide, sh lausmaterjalide, tehniliste tekstiilide, sisustustekstiilide, kangaste, tekstiili tarvikute jm tootmine ning nahast toodete ja jalatsite tootmine.

Rõiva- ja tekstiilitööstuses on hõivatud ligi 12 000 töötajat, kellest umbes pooled töötavad rõivatööstuses, 4500 tekstiilitööstuses ja ca 1000 naha- ja jalatsitööstuses.

Eksperdid arutlesid esimesel kohtumisel valdkonnale oluliste ametite ning tulevikutrendide üle. Järgmisena alustavad analüüsi koostajad tööandjate ja haridusekspertide intervjueerimist.

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2018. aasta esimeses pooles.

Analüüsi koostamisse on juhtiva partnerina kaasatud Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit. Samuti tööandjad, kutsekoolide ja kõrgkoolide ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja sihtasutuse Innove esindajad.

OSKA on tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteem, mille väljatöötamisega tegeleb sihtasutus Kutsekoda. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.

OSKA programm on ellu kutsutud Vabariigi Valitsuse poolt ja selle lõppeesmärgiks on luua toimiv seiresüsteem, mis võimaldaks regulaarselt tuvastada ja prognoosida tööjõu ja oskuste vajadust erinevates valdkondades ja ametigruppides ning kohendada haridussüsteemi vastavalt sellele.