Kaubanduses jääb puudu teenindus- ja müügitöötajatest

29. oktoober 2020

OSKA kaubanduse, rentimise ja paranduse uuringu seirest selgus, et teenindus- ja müügitöötajate nappust ei ole leevendanud ka nutikassade kasutuselevõtt.

Müüja-klienditeenindaja õppureid on küll kutsekoolides piisavalt, kuid nad ei lähe erialasele tööle või püsivad seal lühikest aega.

Ametikoolid ja rakenduskõrgkoolid pakuvad õpiampse erinevate kaubandusega seotud oskuste omandamiseks – nt klienditeenindus, nõustav müük ja teenindamine, konfliktide ja probleemide lahendamine klienditeeninduses. Tasuta koolituskursuste vastu on huvi suur, kuid töökohapõhist õpet kasutatakse liiga vähe. Koolid on õppe tänapäevasemaks muutmiseks asunud aina enam koostööd tegema kaubandusettevõtetega, nt toimub osa õppest kaupluses.

OSKA kaubanduse, rentimise ja paranduse 2018. aastal valminud uuringu ettepanekutest on ellu viidud 2/3 ning plaanis ellu viia veerand. Ühte tehtud ettepanekutest ei plaanita ellu viia.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on tööjõu- ja oskuste kaubanduses, rentimises ja paranduses aastaks 2028 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja rakenduskõrghariduses ning täienduskoolitust.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab selle aasta lõpuks kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.