Kinnisvara korrashoidu on vaja rohkem erialase väljaõppega tööjuhte, kuid vastava haridusega lõpetajaid napib

8. oktoober 2019

Korrashoius napib erialase väljaõppe läbinud heakorrameistreid, tehnohoolduse meistreid ja puhastustööde juhte ning vastavate erialade lõpetajatest ei piisa töökohtade täitmiseks.

Tõhusama korrashoiuteenuse pakkumiseks on rohkem vaja asjatundlikke, erialase väljaõppe läbinud tööjuhte, kes koolitavad töötajaid ning juhivad ja korraldavad teadlikumalt ja efektiivsemalt korrashoiu meeskondade tööd.

Kuna korrashoiu töötajaid, näiteks puhastusteenindajaid, on üha keerulisem leida, siis seda olulisemaks muutub tööjuhi roll töötajate tegevuste tõhustamisel. Uue ja olemasoleva tööjõu koolitamisel tuleb tähelepanu pöörata nii taseme- kui ka täiendõppe võimaluste pakkumisele ning ettevõtjate teadlikkuse tõstmisele kompetentsete tööjuhtide olulisusest.

Lisaks on seni liiga vähe rõhku pandud biotsiide kasutamise oskusele. Ekspertide hinnangul on vaja biotsiidide ohutut kasutamist õpetada eri valdkondade töötajatele, kes oma igapäevases töös biotsiide kasutavad.

OSKA kinnisvarateenuste eksperdid arutlesid uue tööjõu nõudluse ning erialase tasemehariduse pakkumise üle. Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Kinnisvara ja korrashoiu uuring valmib 2019. aasta lõpus.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes.