Kõik pardale

27. detsember 2022

paneeldiskussioon oskute teemal

Detsembris toimus Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ESF projekti käivitamise avasündmus “Kõik pardale”, kus tutvustati kutsesüsteemi reformi eesmärke ning kutsuti osapooli üles arendustes kaasa rääkima.

Sündmuse salvestusi saab järele vaadata:

“Kõik pardale” avamine ja tervitussõnad (Tiia Randma, Kutsekoda; Tõnis Lukas, Haridus- ja Teadusministeerium;  Ago Tuuling Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO)

“Kõik pardale“: miks on vaja kutsesüsteemi reformida ja kuhu tahame jõuda? (Külli All, Haridus- ja Teadusministeerium)

“Kõik pardale“: uus oskustepõhine lähenemine – miks, millal ja mida saab kasutada? (Ave Ungro, Kutsekoda)

„Kõik pardale“: arutelupaneel (Birgit Rosenberg, Tallinna Ülikool; Ants Sild, BCS Koolitus; Katre Savi, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit; Maria Kütt, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE)

„Kõik pardale“ kokkuvõte (Tiia Randma, Kutsekoda)

Sündmuse tarbeks loodud WorksUp´i keskkonda saab jätkuvalt sisse logida ning Kutsekojale teada anda enda soovist kutsesüsteemi reformi panustada. Selleks tuleb WorksUp´i sisse logimise järel vajutada all paremas nurgas rohelisele „Ülesanded“ (Tasks) nupule. Seejärel avaneb loetelu, kus saab valida kas ühe või mitu arendust, milles osaleda.

Loe lisaks: Oskuste süsteem seob haridus- ja töömaailma paindlikumalt ühte

Projekti „Kutsesüsteemi reform“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ning see kestab kuni 2029. aastani. Projekti elluviija on SA Kutsekoda.