Kõik pardale

2. november 2022

Kiiresti muutuvas töömaailmas on ka kutsesüsteem asunud muutuste teele. Oskuste kirjeldamise ja tunnustamise toel tahame jõuda tulevikus selleni, et iga inimene loob endale ise oskuste digiloo. Tööandjad saavad abivahendi töötajate profileerimiseks oskuste alusel.

Kutsekoda kutsub kõikide valdkondade eksperte osalema 14. detsembril Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ESF projekti käivitamise avasündmusel „Kõik pardale!“ kus anname ülevaate kavandatud tegevustest ning laiendame kaasatud ekspertide ringi.

Konverents toimub Tallinna sadama kruiisiterminalis kell 12-16 ning osaleda on võimalik ka veebikeskkonnas WorksUp kell 13-15.

Sündmusel osalemiseks palume teil registreeruda alljärgneva vormi kaudu.

Nimi(Required)
Organisatsiooni nimi(Required)
Kuidas plaanid sündmusest osa võtta?(Required)
See väli on valideerimise jaoks ning tuleks jätta muutmata.