Kutsekoda kogub infot OSKA uuringute ettepanekute ellu viimise kohta

26. mai 2017

Kutsekoda alustas tagasiside kogumisega OSKA uuringutes ekspertide poolt esitatud ettepanekute ellu viimise kohta.

OSKA uuringutes teevad tööandjad ning riigi ja koolide esindajad ettepanekuid, kuidas viia tuleviku tööjõuvajadus ning kutse- ja kõrghariduse koolituspakkumine omavahel vastavusse. Kutsekoda saatis koolidele, ministeeriumitele, erialaliitudele ja teistele asutustele palve anda tagasisidet enda vastutusalasse kuuluvate ettepanekute teostamise kohta.

Saadud info põhjal Koostab Kutsekoda ülevaate, millised OSKA uuringute ettepanekud on juba teostatud, mis on töös ning mida ei ole võimalik ellu viia. Ülevaadet kasutab Kutsekoda kitsaskohtade ülesleidmiseks ja analüüsimiseks koostöös valdkondade ekspertidega ning edasiste otsuste tegemiseks OSKA koordinatsioonikogus või Vabariigi Valitsuses.

Ülevaade avalikustatakse OSKA veebis hiljemalt septembris.