Majutuse, toitlustuse ja turismi erialadel võiks teadmisi ja oskusi omandada enam õpiampsudena

15. september 2020

OSKA uuringu järgi soovivad töötavad inimesed end täiendada lühikestel koolitustel, nt tasemeõppe õppekavadel põhinevate moodulite kaupa. Õpiampsud võimaldavad väiksemate osadena kompetentse omandada ja pikas perspektiivis ka tõendada kuni tervikkutse saamiseni.

Majutuse, toitlustuse ja turismi uuringu ettepanekute seirest selgus aga, et koolidel on tasemeõppest õpiampse keeruline pakkuda ja seda on rakendatud vähe. Selleks vajatakse paindlikumat õppekorraldust. Alternatiivina on osa erialasid võimalik õppida lühiajalises tasemeõppes või moodulipõhises õppes täienduskoolituses. Täienduskoolitustel osalemine on aga õppijale tasuline.

Kutsesüsteemi muudatus, kus kutsestandardid hakkavad põhinema oskuste kogumil, peaks tulevikus lihtsustama õpiampsude loomist õppeprotsessis. Kutsesüsteemi uuendamise aruteludega on Kutsekoda algust teinud.

OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi 2018. aasta uuringus tehti ettepanekuid õppe vastavusse viimiseks tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadusega. Uuringu ettepanekutest pooled on juba ellu viimisel ning veerand plaanis ellu viia.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on tööjõu- ja oskuste vajadus majutuses, toitlustuses ja turismis aastaks 2025 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab selle aasta lõpuks kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.